top of page
禪園

2023全年度活動

tapaḥ svādhyāya-īśvara-praṇidhānāni kriyā-yogaḥ
Yoga Sutra 2:1

刻苦行、自我研習與崇敬至上,就是行動瑜伽。
《 帕坦加利瑜伽經》第2章第1句

2023.2 農曆年後

 心若止水:傳統冥想與《識一論》線上工作坊
博格博士(Dr. R. S. Bhogal)

施工中
bhogal-400.jpg

2023.4.22-5.5

無迴印度
瑜伽 ‧ 傳統冥想‧ 阿育吠陀/自然療法 

IMG_1252_edited.jpg
bottom of page