top of page
禪園

2024 全年度活動

tapaḥ svādhyāya-īśvara-praṇidhānāni kriyā-yogaḥ
Yoga Sutra 2:1

刻苦行、自我研習與崇敬至上,就是行動瑜伽。
《 帕坦加利瑜伽經》第2章第1句

2024.5.14-18

​脈輪冥想與寶石能量

冥想‧呼吸‧傳統瑜伽僻靜營
主持人 Sudhir Tiwari

​地點 花蓮鳳林

mmexport1556889083649.jpg
活動施工中
bottom of page