top of page
禪園

2023-24全年度活動

tapaḥ svādhyāya-īśvara-praṇidhānāni kriyā-yogaḥ
Yoga Sutra 2:1

刻苦行、自我研習與崇敬至上,就是行動瑜伽。
《 帕坦加利瑜伽經》第2章第1句

2023.12

​活動施工中

2024.4

​活動施工中

2024.5

​活動施工中

bottom of page