top of page
綠板

2024 特別課程

tapaḥ svādhyāya-īśvara-praṇidhānāni kriyā-yogaḥ
Yoga Sutra 2:1

刻苦行、自我研習與崇敬至上,就是行動瑜伽。
《 帕坦加利瑜伽經》第2章第1句

2024.6.2【特別課】

1. 印度國民早餐與香料奶茶

2. 淨化奶油Ghee與瑜伽的關連

    主持人 Helena Weng

地點 忠孝敦化放空

                    

報名去
ghee.jpg

2024.7.6-7【線上工作坊】

​印度吠陀占星術

- 瞭解自己的天然本質、當下與未來的靈魂方向
主持人 Santosh Pandey​

報名去
pandey.jfif

2024.8.4【特別課】

​瑜伽潔淨法
主持人 Helena Weng

​地點 中山國中站貓牛

 

報名去
Jala neti_edited.jpg
bottom of page